Πιτσαρίες - Ζυμαρικά

Ζυμαρούλης

Τηλ. 2710 242746

Grand Chalet

Tηλ. 2710 234661

Κλασσικόν

Τηλ.2710 233537

Αμβροσία

Τηλ. 2710 224398

Devero's

Τηλ. 2710 221212

Hungry

Τηλ. 2710 222555

/

Pizza Plus

Τηλ.2710 222259